Zwart Perspectief

Zwart perspectief; de wereld anders bekeken. Als kroes gaan mij een ding heeft geleerd, dan is het wel dat ik bijna alles wat ik heb meegekregen, vanuit de opgelegde dominerende Westerse normen en waarden is geweest.  Het feit dat kroeshaar kapsels tot voor kort, vaak zelfs nog steeds, per definitie als niet-representatief worden beschouwd, louter en alleen om het haartype, is super absurd, om niet te zeggen racistisch. Toch komt het allemaal ergens vandaan. Het is niet zo lang geleden dat we tegen ons eigen belang in, dit soort regels niet alleen voor zoete koek namen, maar zelfs in hierarchie haandhaafden.  Opgroeiend in een voormalige kolonie, Suriname, enig in z'n soort, is het niet altijd even gemakkelijk geweest om mijn brein te dekolonialiseren en mij een eigen weg te banen in een Westerse wereld, die een negatief stereotype beeld alleen maar lijkt te kunnen bevestigen. Dat stopt niet bij kroeshaar. Een Zwart perspectief is hard nodig, maar komt nauwelijks aan bod, vandaar mijn blog. Met deze stukken hoop ik een bijdrage te leveren als het gaat om sociale issues. Bekeken, belezen, bekritiseerd door een Zwarte lens.