fbpx

Enter Keyword here..

And press enter.

Het Coronavirus onthult stereotypen, racisme en wanbeleid met dodelijke en economische consequenties

De aanpak van Nederland met betrekking tot het Coronavirus onthult pijnlijke zaken die liever niet onder ogen worden gezien, laat staan besproken worden. Dat maakt deze onderwerpen niet minder essentieel in een nieuwe kleinere wereld waarin virussen zonder gezag voor wereld machten, stapels geld of superioriteitsgevoel, kunnen zegevieren.

Vanaf de allereerste beelden en berichten uit Huwan moet duidelijk zijn geweest dat dit virus eraan zou komen. Zelfs als je nog nooit van Bill Gates hebt gehoord, durf ik te wedden dat er virologen zijn geweest die aan de bel hebben getrokken, om op z’n minst te waarschuwen over de mogelijkheid van de pandemie die nu realiteit is. Evenals President Obama in 2014 (zie video).

Opmerkelijk was de laconieke response van Nederland die noch gealarmeerd leek, noch maatregelen leek te nemen.


President Obama in 2014 over het voorbereiden voor een pandemie

Chinezen zijn vies, het is hun eigen schuld

Uiteraard heb ik niet alle berichten gelezen, maar de stukken die ik toegestuurd heb gekregen en gelezen, bagatalliseerden allemaal de ziekte en wat eraan het gebeuren was aan de Aziatische kant van de wereld.

Men hoefde zich geen zorgen te maken. Net als Trump leek men te denken dat het virus wel vanzelf zou verdwijnen.

Met wat bij elkaar gesprokkelde statistieken werd onderlegd dat er jaarlijks veel meer slachtoffers aan griep overleden en dat Corona dus wel meeviel. De statistieken van hoe anders en snel het  virus zich verspreidde werden gemakshalve weggelaten.

Het schrijnende van al deze artikelen was, dat de stukken doorspekt waren van stereotyperingen en racisme waar ik persoonlijk echt niet goed van werd.

Het beeld dat geschetst werd was simpelweg, Chinezen zijn vies en ze eten vies, insinuerend dat dit niet alleen de oorzaak was van de virus uitbraak, maar ook de eigen schuld van China. Men hoefde zich daarom vooral geen zorgen te maken. Corona zou zich echt niet naar het westen verspreiden.

Dat het virus uit Wuhan komt, maakte het nog gemakkelijker om in te spelen op de racistische stereotypen en de slachtoffers te beschuldigen. De video ‘People in Wuhan eating bats’ is heel voorspelbaar viraal gegaan op social media, alsom het stereotypische racisme kracht bij te zetten dat Chinezen echt, echt heel vies zijn. De wereld ging over zijn nek, niet beseffende dat het filmpje in 2016 was opgenomen in Vietnam voor een Chinese Travel show.


Bekijk deze video van hoe Taiwan het heeft aangepakt.

Falend beleid

Westerse voedsel keten

Dat de Fransen kaas eten met maden, kikkerbillen en foie gras, vergrote levers van ganzen die maandenlang dwangmatig vetgemest zijn, werd natuurlijk niet genoemd, want dat heet tenslotte “haute cuisine”. Ook het feit dat de met hormonen doorspecte geïndustrialiseerde “schone” vlees industrie nog niet zo gek lang geleden te maken heeft gehad met de gekke koeien ziekte, werd voor het gemak weggelaten. Irrelevant leek ook de in laboratoria ontwikkelde pesticiden en bemestingsmethoden die massaal gebruikt worden, maar achteraf vaak genoeg consequenties als kanker tot gevolg hebben.

Het gaat er niet eens om wie het beter of minder slecht doet. Dat je niet respectvol naar andere culturen kunt kijken is een, maar informatie manipuleren met een bepaald doel, doet de serieuze vraag rijzen, hoe objectief de media wel niet is.

Eigen verantwoordelijkheid

Wat het geheel voorspelbaar compleet maakt, is de tendens nu om China verantwoordelijk  te houden voor deze pandemie. Het feit dat in Taiwan en andere omringende landen het virus nog voordat het echt kon uitbreken, is ingedamd, wordt geen seconde in acht genomen.

Taiwan had even veel informatie als de rest van de wereld. Met dezelfde ervaring dat China een communistisch land is en geen enkel land zo open is, als ze van andere landen eisen, hebben ze geen moment gewacht. Ze zijn meteen aan de slag gegaan. Dat heb ik in Nederland en voor zover ik kan zien, Europa niet zien gebeuren.

Zelfs als je verder kijkt naar hoe President Obama heeft gehandeld met de Ebola en H1N1 uitbraak, zie je min of meer dezelfde non-respons van Europese landen. Onder leiding van President Obama had Amerika toen wel binnen een maand een miljoen mensen getest en een pandemie centrum opgezet vergelijkbaar met Taiwan, om dit soort uitbraken in de toekomst in te kunnen dammen. Trump heeft dit centrum om beweeg redenen die hij alleen weet ongedaan gemaakt, maar ook toen heeft Europa verzaakt om adequaat preventieve maatregelen te treffen. Was het omdat het Afrika betrof of Mexico? Weer een ander stereotype of gewoon ver van mijn bed show? Het lijkt in ieder geval een herkenbaar patroon.


Dit is in het kort wat er mis is gegaan in Amerika

Als Nederland en waarschijnlijk Europa slagvaardiger hadden gehandeld had de crisis net als in Korea en Taiwan, ingedamd kunnen worden.

Korea noch Taiwan heeft hun economie moeten stil leggen om het virus in te dammen. Dat is een keiharde les die hopelijk ook goed aankomt.

Als opinie makers die de mening van de regering sturen, niet verder kunnen kijken dan de stereotypische kleppen die ze op hebben, ziet de toekomst er zeer somber uit. Het onderbouwen van stereotypen met onvolledige statistieken is niet gewoon gevaarlijk, het is do-de-lijk, dat blijkt wel. Niet alleen voor een florerende economie, maar letterlijk dodelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *